Wagenparkmarkering Provincie Noord-Holland

De identiteit  communiceren en tegelijkertijd zorgen voor herkenning. Een eenduidige markering voor het wagenpark van de Provincie Noord-Holland:
– signaalmarkering voor vaarwegbeheerders
– basismarkering voor alle vaartuigen
– minimale markering

Oorspronkelijk voorstel, later aangepast.
Gemaakt voor Eden Design & Communication en de Gemeente Amsterdam

Terug naar ,